РАБОТЕН РЕЖИМ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ БАНСКО

24.03.2020

Български пощи уведомява своите клиенти, че пощенската станция в гр. Банско работи с клиенти, като се извършват всички предлагани услуги.

Не се извършва доставка на вътрешни и входящи международни пратки на адрес. Доставка на пратки и периодичен печат се извършва в пощенската станция.

При промяна на ситуацията информация ще бъде предоставена на сайта на „Български пощи“ ЕАД.

Необходимо е клиентите да спазват въведените противоепидемични мерки за допускане на лимитиран брой хора в пощенските станции, недопускане на голям брой чакащи клиенти в района на пощенските станции и подпомагане болни и възрастни хора.