ИРМ София парк към ПС София 66 временно затваря

26.03.2020

За периода от 23.03.2020 г. до 10.04.2020 г. ще се прекрати действието на ИРМ София парк към ПС София 66.

Доставъчната дейност на ИРМ София парк ще се извършва от служител в ПС София 66 в обявеното време за разнос на ПС София 66.