ЗАБРАНЕНО Е ИЗПРАЩАНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

09.04.2020

 

Български пощи уведомява своите клиенти, че във връзка с т. 5 на прието Решение №159/08.03.2020 г. на Министерски съвет на Република България на основание чл. 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 е забранен износа на предпазни медицински средства, произведени, притежавани или дистрибутирани от физически и юридически лица за трети страни.

Забраната не важи за пратки адресирани до държавите членки на ЕС, както и за Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.