ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИТЕ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г. В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

04.05.2020

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че изплащането на пенсиите за месец май 2020 г.  в пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще приключи на 20 май (сряда).

Във връзка с предстоящия пенсионен период от 07.05.2020 г. до 20.05.2020 г. и въведеното извънредно положение в страната,  с цел опазване на здравето както на клиентите, така и на служителите на дружеството ръководството на „Български пощи“ ЕАД  уведомява:

  • стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии. Графиците са налични във всяка пощенска станция;
  • да се спазва наложеният ред при влизането в салоните на пощенските станции за изплащане на пенсии;
  • да се спазва безопасно разстояние един от друг (мин. 2 метра);
  • да се носят предпазни средства – маски и ръкавици.

В случай, че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, „Български пощи“ ЕАД за периода на въведеното извънредно положение може да:

  • изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на НОИ, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионера получава личната си пенсия;
  • изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова;
  • изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Във връзка с обявеното извънредно положение, за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще бъде създадена организация за приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа, съгласно приложените графици.

Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон.

Нека бъдем отговорни към здравето на всички!