ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Ябланица (ОПС Ловеч)

18.05.2020

За периода от 20.05.2020г. до 29.05.2020г.ще се промени работното време на пощенска станция 5750 Ябланица, както следва:

от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. (с клиенти).