ПОПЪЛВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРАТКИ СЪС СТОКОВО СЪДЪРЖАНИЕ

20.05.2020

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че освен за САЩ и Русия, считано от 21.05.2020 г.е задължително подаването на предварителни електронни данни  за митническа декларация за изходящи пратки със стоково съдържание и за Япония. Поетапно ще продължи подаването на предварителни електронни данни за митническа декларация за всички държави. Изискването за попълване на предварителни електронни данни за митническа декларация е на Световната митническа организация.
Данните са електронна форма на формуляри CN22 и CN23, вградена в CP72, които следва да се подават предварително към пощенските администрации на държавите по местоназначение на пратките.
За целта в софтуерния продукт на Български пощи при приемане на пратки със стоково съдържание служителят въвежда следните данни:

∙ Декларираната стойност на пратката, която подателят е посочил във формуляри CN22 и CN23/CP72/;
∙ Вида на валутата (EUR или USD);
∙ Естеството на съдържанието (продажба на стока, върнати стоки, подарък, търговска мостра, документи или смесено съдържание);
∙ Количество/брой/ на всеки артикул/част/ от съдържанието;
∙ Код на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на Световната митническа организация;
∙ Нетното тегло на всеки артикул, вложен в пратката;
∙ Стойността на всеки артикул, вложен в пратката;
∙ Страната на произход на стоките (клиентът посочва страната на произхода);
∙ Описват се документите, които придружават стоките, вложени в пратката (ако има такива). Например: Номер на фактура, колетен пощенски формуляр и др.


Във връзка с попълването на предварителни електронни данни за митническа декларация се  изисква допълнително време за обработка на пратките при приемането им.
Моля да проявите разбиране и търпение, докато служителят попълни необходимите данни, както и да оказвате необходимото съдействие, като вписвате коректни и пълни данни във формуляри CN22 и CN23/CP72/ и предоставяте необходимата информация на служителите на Български пощи.

Благодарим Ви за разбирането и оказаното съдействие!