Пощенска станция 9014 Варна, адрес ул.'Македония' 102 поради технически причини временно няма да работи

11.06.2020

Считано от 22.06.2020г. до 03.07.2020г. вкючително пощенска станция 9014 Варна, адрес ул.'Македония' 102 поради технически причини няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

            Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна, адрес бул „Съборни” № 42.. За посоченият период куриерските пратки AVON за пощенска станция 9014 Варна, ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора по договора с „Ейвън козметикс България” ЕООД за ОПС Варна .