Временно работно време на ПС Свидня към ОПС София град

12.06.2020

За периода от 17.06.2020 г. до 02.07.2020 г. ще се промени работното време на ПС Свидня към ОПС София окръг, както следва:

Понеделник, сряда и петък  от 13:00 ч. до 16:00 часа;

Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 17:00 часа;

Доставка на кореспонденция и печат в дните понеделник, сряда и петък  от 16:00 ч. до 17:00 часа;

Почивни дни – събота и неделя.