Пощенска станция 9018 Варна, адрес бул. „Сливница” 95 поради технически причини временно няма да работи

26.06.2020


 

Считано от 30.06.2020г. до 09.07.2020г. вкючително пощенска станция 9018 Варна, адрес бул. „Сливница” 95 поради технически причини няма да работи. Пощенската станция няма доставъчна дейност.

Клиентите могат да ползват пощенски услуги чрез най-близката пощенска станция 9000 Варна, адрес бул „Съборни” № 42. За посоченият период куриерските пратки AVON за пощенска станция 9018 Варна, ще бъдат пренасочвани за доставка чрез ПС 9000 Варна, за което ежедневно получателите на пратките ще бъдат уведомявани от координатора по договора с „Ейвън козметикс България” ЕООД за ОПС Варна