ПС 5761 БРЕСТНИЦА(ОПС ЛОВЕЧ) ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

05.08.2020

 

Считано от 10.08.2020г. до 14.08.2020г. включително ПС 5761 БРЕСТНИЦА няма да работи поради технически причини (отсъствие на служител гише поради годишен отпуск).

Ще бъде създадена организация при необходимост да се извърши доставъчна дейност.