ПС Пловдив 4005 се премества в сградата на ПС Пловдив 4023

13.08.2020

Считано от 01.09.2020 г. ПС Пловдив 4005 се премества в сградата на ПС Пловдив 4023 на адрес бул. Освобождение" № 40. Телефоните за контакт не се променят.

С цел запазване обслужването на клиентите в настоящия офис на ул. "Иван Рилски" № 7, ще обезпечим две работни места за инкасови услуги и приемане на пратки. Работното време за работа с клиенти остава от 8:00-18:00 ч. Телефон за контакт: 0876180435.