ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПС 7071 С.БАСАРБОВО КЪМ ОПС РУСЕ

30.11.2020

 

Считано от 30.11.2020г. до 04.12.2020г. включително ПС 7071 с.Басарбово към ОПС Русе няма да работи. В посочения период няма да се извършва доставъчна дейност.