ПС 5582 МАЛИНОВО (ОПС ЛОВЕЧ) ВРЕМЕННО ЩЕ РАБОТИ В ПОНЕДЕЛНИК

30.11.2020

Считано от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г. включително ПС 5582 МАЛИНОВО ще работи в ПОНЕДЕЛНИК поради отсъствие на служител гише заради временна нетрудоспособност.

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ПОНЕДЕЛНИК е със следното работно време:

От 9:30 часа до 14:00 часа (с клиенти);

От 14:00 часа до 15:30 часа (в разнос).