ПС 5740 ГЛОЖЕНЕ (ОПС ЛОВЕЧ) ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ

30.11.2020

Считано от 02.12.2020 г. до 04.12.2020 г. включително ПС 5740 ГЛОЖЕНЕ  няма да работи поради отсъствие на служител гише заради временна нетрудоспособност.