ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС Петърч към ОПС София окръг

01.12.2020

За периода от 01.12.2020 г. да 04.12.2020 г. ще се промени работното време, както следва:

От понеделник до петък  от 07:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:30 часа;

Доставка на кореспонденция и печат от 14:30 ч. до 16:30 часа,

Почивни дни – събота и неделя.