Марката с персонализирана винетка е уникална възможност за лична и корпоративна изява

27.03.2012

„Български пощи„ ЕАД стартира новата си услуга „марка с персонализирана винетка”, която представлява изключителен интерес за широк кръг клиенти – държавни институции, неправителствени организации, икономически структури, колекционери, училища, издателства, рекламни агенции, частни лица и други. Услугата представлява пощенска марка с допълнителна част, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност. Тя съдържа изображение или текст, заявени от физическо или юридическо лице.

Марката с персонализирана винетка може да се използва за заплащане на пощенска услуга в България и до страните от ЕС, с колекционерска и рекламна цел, за отбелязване на семейни и корпоративни празници, нови изделия, върхови постижения и др.

Персонализираната марка може да се превърне в ефективна „пътуваща” визитка на всяка фирма с изобразени в полето на винетката адрес и телефон, лого и сайт, атрактивни продукти и услуги. В качеството си на оригинален подарък тя със сигурност ще донесе радост за приятели и близки, колеги и партньори.

Един лист съдържа 12 пощенски марки с 12 винетки. Върху един лист се възпроизвежда само едно изображение. Срокът за производство на поръчаната марка с персонализирана винетка е до 20 дни. Този период значително се съкращава, ако поръчката се подаде директно в Специализираното поделение „Българска филателия и нумизматика“ (София ул. „Хайдушка поляна“ 8, тел. 02/953 22 33, e-mail: delovodstvoBFN@abv.bg).

Поетапно услугата “Марка с персонализирана винетка“ ще навлезе в цялата мрежа от пощенски станции, започвайки от най-големите и най-посещаваните сред тях. Ако възложителят се е запознал с Общите условия за ползване на услугата от корпоративния сайт на „Български пощи“ ЕАД и е разпечатал в три екземпляра, попълнил и подписал публикувания на сайта формуляр на Договор-поръчка, той може безпроблемно още от края на месеца да подаде своята поръчка във всяка пощенска станция в страната.

Физическите лица могат да поръчват най-малко 1 лист с 12 марки с персонализирани винетки, а всяко юридическо лице – най-малко 10 листа.

Заплащането се извършва 100 % авансово по три начина: в брой на каса в пощенската станция или в СП БФН; чрез банков превод по сметката на БФН (УниКредит Булбанк АД IBAN: BG65 UNCR 7527 1059 8649 17 BIC: UNCRBGSF).