Временно преустановяване на приемането на пощенски пратки за Сирия

05.04.2012

Във връзка с усложнената обстановка в Сирия и на основание на писмо от Всемирния пощенски съюз до страните-членки, „Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че считано от 06.04.2012 година, дружеството преустановява приемането на всички видове пратки до получатели в тази страна. След нормализиране на режима за транспортиране на пощенски пратки за Сирия дружеството своевременно ще уведоми своите клиенти за това.