Не се приемат тютюн и тютюневи изделия във вътрешни и международни пощенски пратки

12.04.2012

На основание чл.226а от Закона за митниците и във връзка с чл.19 от Закона за акциза и данъчните складове във вътрешни и международни пощенски пратки не се приемат тютюн и тютюневи изделия (цигари, нарязан тютюн и др.).

Според разпоредбите на Закона за пощенските услуги при съмнение за поставени забранени предмети и вещества в пощенските пратки при приемането им пощенският оператор изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя пратката не се приема.

Когато има достатъчно основание да се смята, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, пощенският оператор задържа пратката и след съгласуване с проверяващия изисква от подателя или получателя й писмено съгласие за нейното отваряне. При отказ или при липса на отговор извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето на доставката, а той – съответните компетентни държавни органи, за разпореждане на следващия действия.

Повече и по-подробна информация можете да намерите на сайта ни, в раздел "Забрани"