Забавяне на пратки от Великобритания, САЩ, Литва, Латвия и Естония

18.06.2012

„Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че част от приоритетните пратки от Великобритания, САЩ, Литва, Латвия и Естония ще бъдат със забавена доставка, тъй като пристигат с голямо закъснение, по независещи от нас причини.

С цел решаване на проблема, „Български пощи” ЕАД е уведомило за това съответните пощенски оператори.