Забавяне на доставката на пощенски пратки от и за САЩ

28.12.2012

"Български пощи" ЕАД напомня на своите клиенти за трудностите, свързани с пощенския трафик от и за САЩ - резултат от връхлетелия ураган "Санди", както и от традиционно натоварения пощенски трафик около празничните дни. Очаква се пратките от и за САЩ да пристигат с известно закъснение.