Възможни са забавяния в доставката на пратки към Турция

15.02.2013

Пощенският оператор на Турция ни уведоми, че до началото на месец Март 2013 година са възможни забавяния в доставката на препоръчани пратки, колети и куриерски EMS пратки, изпратени към Турция, поради процес на преструктуриране на системата за доставка.