Български пощи разширяват обхвата на услугата „Превоз на товари”

18.03.2013

“Български пощи “ ЕАД осъществява превоз на палетизирани и непалетизирани товари съгласно издаден Лиценз № 08568 за територията на Република България.

Компанията разполага с 5 разменно-сортировъчни центрове (РСЦ) и 20 обработващи възли (ОВ) на територията на цялата страна. Извършва се ежедневен превоз на пратки и товари с 19 междурегионални и 285 вътрешнорайонни тракта. „Български пощи” ЕАД разполага с необходимия капацитет товарни автомобили, с които качествено и в срок да извършим транспортирането на съответните товари.

На територията на цялата страна се извършва услуга „от врата до врата”. Услугите "офис-офис", "офис-врата" и "врата-офис" се отнасят за пратки (товари), приети в разменните центрове в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица, Варна, Бургас и Русе.

Повече подробности може да прочетете тук