Руските пощи удължават срока за неприемане на всички видове пратки до 17 май

16.05.2013

В средата на миналия месец „Български пощи” ЕАД уведоми своите клиенти, че адресираните до Руската Федерация пратки, подадени след началото на април, ще бъдат доставени до своите получатели с известно закъснение поради проблеми при митническата обработка на пратките в Руската Федерация.

На 13 май от „Почта России” бе официално съобщено, че в близките 48 часа се очакват допълнителни затруднения за Руските пощи при приемането, сортировката и доставката на входяща международна поща, което още повече ще удължи времето за нейното получаване.

Според последната официална информация Руските пощи удължават срока за неприемане на всички видове пратки до петък, 17 май, 20.00 часа Московско време.

„Български пощи” своевременно ще уведомят своите клиенти за нормализиране на пощенския трафик с Руската Федерация.