Изплащане на социалните помощи в офисите на "Български пощи"

22.05.2013

„Български пощи” ЕАД информира получателите на социални помощи, че е създадена организация всички правоимащи лица, явили се в пощенските станции до 23 май 2013 година включително, да получат полагащите им се суми.