Български пощи започва приемане на годишни данъчни декларации на открито през 2014 година

14.01.2014

В пощенските станции задължените лица могат да подадат своите годишни данъчни декларации за 2013г. по чл.92 от ЗКПО и чл.50 от ЗДДФЛ по два начина:

  1. Лично или чрез упълномощено лице, на открито в пощенските станции от приложения списък (раздел "Услуги", подраздел "Данъци,такси").
  2. С препоръчана пратка, с изв. за доставяне във всяка пощенска станция на територията на цялата страна.