От 17 февруари пощенските станции спират приемането на препоръчани пратки без предимство за Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур

18.02.2014

От 17 феврури 2014 година офисите на „Български пощи” ЕАД преустановяват приемането на изходящи препоръчани международни пратки без предимство за Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур.

Препоръчаните изходящи международни пратки за получатели в тези държави ще се приемат само като пратки с предимство.

Промяната е по искане на избраните пощенски оператори за извършване на универсалната пощенска услуга на Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур.

Непрепоръчаните изходящи международни пратки за получатели в Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур както и досега могат да се изпращат с предимство и без предимство.

Няма промяна в приемането на изходящи колети за получатели в изброените страни – могат да се изпращат по въздух или по земя.