ПЕРИОДЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ СЕ ПРОМЕНЯ САМО ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

27.03.2014

„Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че по решение на Националния осигурителен институт, само през месец април ще бъде променен периодът на изплащане на пенсиите.

Изплащането ще започне на 04 април (петък) и ще приключи на 17 април (четвъртък), непосредствено преди Великденските празнични и почивни дни.

Във връзка с Постановление на Министерски съвет №60/14.03.2014 г., към всички пенсии за м. април 2014 г. ще бъде изплатена еднократна допълнителна сума. Размерът на добавката е в зависимост от размера на получаваната пенсия (или сборът на пенсия с добавките):

  • сума до 150.00 лв. - 40 лв.;
  • сума до 251.00 лв. – 30 лв.;
  • сума над 251.00 лв. – 20 лв.