От 7 април пощенските станции спират приемането на препоръчани пратки без предимство за Полша

07.04.2014

От 7 април 2014 година офисите на „Български пощи” ЕАД преустановяват приемането на изходящи препоръчани международни пратки без предимство за Полша.

Препоръчаните изходящи международни пратки за получатели в тази държава ще се приемат само като пратки с предимство.

Промяната е по искане на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на Полша.

Непрепоръчаните изходящи международни пратки за получатели в Полша както и досега могат да се изпращат с предимство и без предимство.

Няма промяна в приемането на изходящи колети за получатели в Полша – могат да се изпращат по въздух или по земя.