Осигурено дежурство по време на предстоящите Великденски празници във всички централни и по-големи пощенски станции от областните градове

16.04.2014

Български пощи уведомява своите клиенти, че през предстоящите Великденски празнични дни, ще бъде осигурено дежурство във всички централни и по-големи пощенски станции от областните градове.

От 09:00 ч. до 13:00 ч. на 19 април 2014 г. (събота), можете да изпратите или получите пощенска пратка, паричен превод, да заплатите задължение към мобилните оператори и Интернет доставчици, за консумирана електроенергия, или да ползвате друга услуга, от изброените в списъка.