Възможни забавяния в доставката на пратки в Израел

29.04.2014

Пощенският оператор на Израел ни уведоми, че Съюзът на пощенските служители в страната е обявил безсрочна стачка, считано от 29.04.2014г. Стачните действия ще засегнат приемането, обработката и доставката на всички вътрешни и международни пратки, включително на куриерските EMS пратки.