От 9 юни пощенските станции спират приемането на препоръчани пратки без предимство за Австрия

11.06.2014

От 09 юни 2014 година офисите на „Български пощи” ЕАД преустановяват приемането на изходящи препоръчани международни пратки без предимство за Австрия.

Препоръчаните изходящи международни пратки за получатели в тази държава ще се приемат само като пратки с предимство.

Промяната е по искане на избрания пощенски оператор за извършване на универсалната пощенска услуга на Австрия.

Непрепоръчаните изходящи международни пратки за получатели в Австрия както и досега могат да се изпращат с предимство и без предимство.

Няма промяна в приемането на изходящи колети за получатели в Австрия – могат да се изпращат по въздух или по земя.

„Български пощи” ЕАД напомня на своите клиенти, че след 1 януари 2014г. последователно беше преустановено приемането на изходящи препоръчани международни пратки без предимство и за Германия, Гърция, Сингапур, Сърбия, Унгария и Полша.