Все още има забавяния в доставката на пратки за Сърбия

12.06.2014

Пощенският оператор на Сърбия ни уведоми, че все още има забавяния в доставката на всички видове пощенски пратки в районите с пощенски кодове 11500, 11503, 11505 и 22248, вследствие на наводненията от м.май. В останалите части на страната доставките се нормализират.