Абонатите на „ЧЕЗ България” ЕАД могат да плащат своите задължения в Централна поща, гр.Пловдив

15.07.2014

От днес 15.07.2014 г. абонатите на „ЧЕЗ България” ЕАД могат да плащат своите задължения за консумирана ел.енергия в Централна поща, гр.Пловдив.