Забавяния в обработката на пратки в Мароко

23.07.2014

Пощенският оператор на Мароко ни уведоми, че за периода 23-25 юли 2014г. е обявена стачка на пощенските служители в страната. Това ще доведе до забавяне в обработка на пратките и рекламациите в Мароко.