Временно преустановяване на приемането на пратки за Либия

30.07.2014

Във връзка със събитията в Либия и на основание на писмо от Всемирния пощенски съюз „Български пощи” ЕАД уведомява своите клиенти, че дружеството преустановява приемането на всички видове пратки до получатели в Либия.

Международните летища и сортировъчни центрове са затворени и обработката на входяща и изходяща поща е преустановена.

"Български пощи" ЕАД своевременно ще бъдат информирани за нормализирането на обстановката и ще уведомят своите клиенти.