НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ И „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

01.10.2014

Националният осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД подписаха споразумение за изплащане на пенсии по електронен път.

Технологичната схема към споразумението предвижда от началото на месец октомври 2014 година пенсионните записи в пощенските станции да се получават по електронен път – електронен пенсионен картон. Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в пощенските станции и служи като оправдателен документ за извършеното плащане. Същият се подписва от получателя на сумата.

От 7 октомври 2014 година във всички пощенски станции от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас изплащането на пенсии ще се извършва чрез „електронен пенсионен картон”. За населените места от останалите области изплащането на пенсии остава по досегашния ред.

С новия начин на изплащане на пенсиите ще се подобри обслужването на пенсионерите. С едно посещение в пощенската станция лицето може да получи едновременно месечната пенсия, неполучените от предходните пет месеца пенсии, както и пенсионен запис, ако има такъв. Всички тези плащания се посочват на отделни редове в служебния бон. Предвижда се и възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция в страната. Това е облекчение, което спестява време и транспортни разходи за правоимащите лица.

Настоящите промени са част от тестването на „електронния пенсионен картон” в системата на „Български пощи” ЕАД и поредна стъпка към окончателното му въвеждане.