ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

06.11.2014

От 7 ноември 2014 година във всички пощенски станции в страната изплащането на пенсии ще се извършва чрез „електронен пенсионен картон”.

Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в пощенските станции и служи като документ за извършеното плащане. Същият се подписва от получателя на сумата.

Настоящите промени са част от внедряването на услугата „електронен пенсионен картон” в системата на „Български пощи” ЕАД.

В най-кратки срокове ще бъде възможно получаването на пенсиите от всяка пощенска станция в страната.