ПРЕЗ ЯНУАРИ РАЗМЕННАТА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ПРИ МИТНИЦА СОФИЯ ЩЕ РАБОТИ И В СЪБОТА

13.01.2015

Във връзка с увеличения трафик на входящите международни малки пакети в Разменната пощенска станция при Митница София (РПСМ) и с цел подобряване обслужването на потребителите на пощенски услуги, „Български пощи” уведомяват своите клиенти, че през месец януари 2015 година станцията ще работи и в съботни дни от 8.00 часа до 13.00 часа.

Така януарското работно време на РПСМ добива следния вид:

понеделник - петък 08:30 16:30
събота 08:00 13:00