„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ

20.01.2015

„Български пощи” ЕАД стартира приемането на данъчни декларации от задължените лица във всички пощенски станции.

Гражданите могат да изпращат данъчните си декларации до НАП като препоръчана пратка.

В 400 пощенски станции клиентите на дружеството могат да подадат своите годишни данъчни декларации без да заплащат пощенски разходи, а само такса от 1.20 лв., като получат входящ номер (по регистър на НАП). Информация за тези пощенски станции е публикувана на сайта на "БП" ЕАД.

Сроковете за подаване на данъчни декларации, определени от НАП, са:

- За годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ - 30.04.2015 г.

- За годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО - 31.03.2015 г.

При подаване на декларации клиентите са длъжни да се легитимират с документ за самоличност.