Български пощи ще изплащат пенсии от 6 до 20 февруари

06.02.2015

„Български пощи” ЕАД информира своите клиенти, че изплащането на февруарските пенсии в офисите на дружеството ще започне на 6 февруари и ще приключи на 20 февруари 2015 година.