В Български пощи ще плащаме местни данъци и такси и от разстояние

06.02.2015

„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения.

В момента услугата се предлага в определени пощенски станции (виж приложения списък) на територията на град София, София област, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Благоевград, Кюстендил, Враца и Кърджали. Във всяка пощенска станция от списъка можете да платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините. За целта е достатъчно само да съобщите на обслужващия ви служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

Услугата се развива динамично и в близко време, след финализиране на съответните договори, „дистанционното„ плащане ще бъде възможно за цялата страна и ще улесни изключително нашите клиенти.

Приложения:

  1. Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за МДТ към 3 февруари 2015 година;
  2. Списък на общините за които се инкасират суми за МДТ към 3 февруари 2015 година.