СНЕЖНИ БУРИ ЗАТРУДНИХА РАБОТАТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ ПОЩИ

26.03.2015

„Български пощи” уведомява своите клиенти, че затрудненията в работата на Американския пощенски оператор USPS вследствие на поредица от снежни бури през последните месеци все още продължават. Това води до големи забавяния в обработката и доставката на пратки.

Независимо от благоприятното развитие на ситуацията през последните дни, все още има необработени от USPS пратки, които са изпратени още през февруари.