АВСТРАЛИЙСКИТЕ ПОЩИ УВЕДОМЯВАТ ЗА ЗАКЪСНЕНИЯ НА ПРАТКИТЕ ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ В МИТНИЦИТЕ

11.06.2015

Пощенският оператор на Австралия уведомява за закъснения в обработването и доставката на пратките поради забавяне на тяхната обработка от митниците. След нормализиране на ситуацията клиентите ще бъдат информирани незабавно.