В КЛОНОВЕТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПОЛУЧАВАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СИСТЕМАТА МЪНИГРАМ ОТ И ЗА ГЪРЦИЯ

20.07.2015

По изискване на Мъниграм в клоновете на „Български пощи” ЕАД временно се преустановява приемането и изплащането на парични преводи от и за Гърция. Паричните преводи, които са изпратени преди 28 юни 2015 година, ще могат да бъдат изплатени след 1 юли 2015 година. Приемането и изплащането на парични преводи по системата Мъниграм от и за Гърция ще бъде възстановено, след като получим уведомление за това от нашия партньор.

В пощенските станции се предлага услугата „Входящи и изходящи международни парични преводи” по системата ЕВРОДЖИРО.