ПРЕВОДИ ПО СИСТЕМА MONEYGRAM ЗА И ОТ ГЪРЦИЯ

21.10.2015

„Български пощи” ЕАД съобщава за своите клиенти и партньори актуалната към момента информация за паричните преводи по системата МъниГрам за и от Гърция:

  • При изпращане на превод до Гърция чрез МъниГрам максималната сума е 6999.00 евро на транзакция.
  • 500.00 евро е максималната сума, която едно лице може да изпрати от Гърция за чужбина за един календарен месец.