НОЕМВРИЙСКИТЕ ПЕНСИИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК

03.11.2015

През месец Ноември пенсиите ще се изплащат от 09.11.2015 /понеделник/, съгласно чл.52, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.