АВСТРАЛИЙСКИТЕ ПОЩИ УВЕДОМЯВАТ ЗА ЗАКЪСНЕНИЯ НА ПРАТКИТЕ ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ В МИТНИЦИТЕ

04.11.2015

Пощенският оператор на Австралия уведомява за закъснения в обработването и доставката на пощенските пратки поради преустановяване на тяхната обработка от митниците през тази и следващата седмица.