ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В БЕЛГИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ НОРМАЛНО

26.11.2015

Пощенският оператор на Белгия уведомява, че засилените мерки за сигурност в Брюксел и страната не оказват влияние на обработката и доставката на пратките и биха довели само до евентуални минимални закъснения в доставките на пратките.