ВЪЗОБНОВЕНО Е ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПРЕПОРЪЧАНИ ПИСМА И МАЛКИ ПАКЕТИ В САЩ

12.12.2015

Във връзка с едностранното преустановяване на проследяването на препоръчани писма и малки пакети от България до САЩ от страна на американския пощенски оператор USPS през месец октомври 2015 година и проведените разговори между двете компании, имаме удоволствието да ви уведомим, че считано от 11.12.2015 г. USPS възобнови проследяването на посочените пратки. Проследяването на пратки от приемането в пощенската станция до доставката в САЩ се извършва на официалния сайт на "Български пощи" ЕАД.