„Български пощи” ЕАД стартира приемането на данъчни декларации

13.01.2016

За поредна година в пощенските станции задължените лица могат да подадат своите годишни данъчни декларации за 2015 г. по чл.92 от ЗКПО и чл.50 от ЗДДФЛ по два начина:

1. Лично или чрез упълномощено лице, „на открито” в пощенските станции от списъка, който може да намерите и в раздел "Услуги", подраздел "Данъци, такси"

2. С препоръчана пратка, с известие за доставяне във всяка пощенска станция на територията на цялата страна.